Ison

C.I.B  NORD UCH Svankällans X-Factor "Ison" 

2:a vinstrikaste hane 2017 och 2018

Samägs med Maud Johansson

Bor hemma hos familjen Hallor  med sina kompisar Trassel, Milo och Wilzon.