Svankällans Jackpot

Jackpot är en väldigt tillgiven kille.

Han har gjort sina undersökningar. 

Ögon ua

Hjärta ua

Partella ua

Han har även varit på exteriörsbedömning där fick han exelent med CK.